Kaip Ištraukti Kurą Iš Bako?


Dauguma kuro bakų yra transporto priemonės apačioje ir yra suprojektuoti taip, kad įpylus degalų, jie neištekėtų iš bako. Tačiau kartais nutinka taip, kad prireikia išleisti kurą iš bako, pvz., keičiant kuro siurblį, valant baką, parduodant automobilį arba netyčia įpylus netinkamos rūšies kuro. Apžvelgsime du degalų išleidimo iš bako būdus, kurie reikalauja minimalaus rankinių įrankių kiekio ir yra gana paprasti atlikti. Būtina įspėti, kad benzinas yra labai degus skystis ir jo garais pavojinga kvėpuoti, todėl dirbkite kuo geriau vėdinamoje patalpoje, o elektroniką, kibirkštis ir atvirą liepsną visada laikykite toliau nuo transporto priemonės.

Kuro ištraukimas iš bako naudojant sifoninį siurblį:

Jei jums nereikia skubiai ištraukti viso kuro iš bako, tada paprasčiausias būdas jį ištuštinti yra važiuoti automobiliu tol, kol degalų bus kiek įmanoma mažiau. Tačiau, jei reikia tuoj pat ištraukti kurą iš bako, tada naudokite siurblį. Štai ką jums reikia padaryti:

 • Atidarykite degalų bako dureles, atsukite dangtelį ir įdėkite sifono siurblio vamzdelį į degalų baką.
 • Jei vamzdelis yra labai lankstus ir susilenkia, tada turėtumėte kišti jį į baką labai mažais žingsneliais, po truputį tol, kol vamzdelis nuslinks kiek įmanoma žemiau.
 • Daugelis transporto priemonių turi mažas metalines dureles arba dangtelius, kurie gali trukdyti kišti vamzdelį į baką. Jei taip yra, atsuktuvu atidarykite mažas metalines dureles, tada įdėkite vamzdelį į baką.
 • Kai vienas sifoninio siurblio vamzdelio galas bus jau transporto priemonės bake, tada kitą galą įdėkite į degalų talpą ir pumpuokite rankinį siurblį, kol pamatysite, kad degalai juda per vamzdelį.
 • Atlikite šį veiksmą tol, kol bus išleistas visas kuras ir nebematysite kuro judėjimo per vamzdelius. Tai gali užtrukti šiek tiek laiko, priklausomai nuo degalų kiekio, kurį reikia išleisti.

Kuro ištraukimas iš bako naudojant degalų bako išleidimo kaištį:

Turime paminėti, kad ne visų transporto priemonių kuro bake yra degalų išleidimo kamštis, todėl prieš pradėdami, būtinai pažiūrėkite, ar jūsiškis tokį turi. Štai ką jums reikia daryti toliau:

 • Naudodami kėlimo įrenginį pakelkite vieną iš galinių transporto priemonės ratų ir įsitikinkite, kad transporto priemonė stovi tvirtai, t.y. įjungtas stovėjimo stabdis ir po padangomis padėtos kaladėles arba mediniai blokai, kad automobilis nenuriedėtų.
 • Suraskite degalų išleidimo kamštį transporto priemonės apačioje, kuris turėtų būti kur nors kuro bako apačioje.
 • Kai būsite pasiruošę, po kamščiu padėkite indą kurui ir atlaisvinkite kamštį. Dauguma degalų bako išleidimo kaiščių skiriasi nuo įprastų alyvos išleidimo kamščių ir paprastai gali būti atsukti naudojant tinkamo dydžio lizdą.
 • Kai išleidimo kaištis bus atsuktas, visiškai jį ištraukite ranka ir leiskite degalams nutekėti, kol bakas bus tuščias.
 • Įspėjimas: degalai greičiausiai ištekės visa jėga, todėl turėkite rankšluosčių ar skudurų, kad išvalytumėte išsiliejusias medžiagas. Kai degalai visiškai išbėgs, vėl užsukite kuro išleidimo kamštį.

Kuro ištraukimas iš bako burna:

Tai tikriausiai yra labiausiai žinomas būdas, tačiau jis yra pats pavojingiausias, todėl neturėtumėte jo naudoti. Taikant šį metodą, į degalų baką reikia įkišti žarną ir traukti degalus burna tol, kol jie pradės bėgti per žarną. Įsidėmėkite, kad tai tikrai nėra maloni patirtis ir jokiu būdu saugi procedūra. Šis metodas yra pavojingas ir nerekomenduojamas dėl kelių priežasčių:

 • Benzino garų įkvėpimas. Benzino garų poveikis gali pakenkti visiems pagrindiniams mūsų kūno organams. Tiesioginis garų įkvėpimas gali pažeisti plaučius ir apsinuodyti anglies monoksidu.
 • Galima netekti sąmonės. Benzino garų įkvėpimas gali sukelti galvos svaigimą ir apalpimą.
 • Pavojus praryti benziną. Naudojant šį metodą, benzinas tikriausiai pateks į burną, o apsinuodijimas benzinu yra itin pavojingas ir reikalauja skubios medicinos pagalbos.

Comments are disabled.